More Screenshots Taken by Yoshikochan

Episode 124 & 125 - Kirihara vs Fuji *the very image of an angel come to earth*

Episode 134

OVA 1 ~ National Championship

fuji fuji fuji fuji fuji fuji fuji fuji